Multifokal Atriyal Taşikardi

Multifokal Atriyal Taşikardi

- Bölüm: EKG, Kardiyak Aciller
117
0
@AYDIN SARIHAN
MAT

Multifokal atriyal taşikardi, atriyum içindeki çoklu odaklar veya ektopik odakların tümü tarafından oluşturulan uyarıların ventriküllere iletilmesiyle meydana gelir.

Tanım

  • Üç veya daha fazla farklı şekilde P dalgası
  • Değişken P-P, P-R ve R-R intervali
  • atrial ritim 100-180 atım/dakika olması

Multifokal atrial taşikardi genellikle Af ve AF ile karıştırılır. Kronik akciğer hastalarında sık görülmekle beraber kalp yetmezliği sepsis ve metilksantin zehirlenmesinde de görülebilir.

  • Sağ atriyal dilatasyon ( kor pulmonale )
  • Teofilin
  • Hipoksi ve hiperkarbi
  • Sempatik sinir sistemi aktivasyonu
  • Beta-agonistler
  • Elektrolit anormallikleri: (diüretikler / beta-agonistler sebebiyle)

Tedavi;

Altta yatan nedenlere yönelik olmalıdır.

Kardiyoversiyonun yeri yoktur.

Klinik olarak gerekli görüldüğü takdirde, bazı durumlarda kalsiyum kanal bloker verapamil veya beta bloker metoprolol  kullanılabilir.


Kaynaklar:
1.Chou’nun Klinik Uygulamadaki Elektrokardiyografisi: Yetişkin ve Pediatri , Altıncı Baskı, Saunders, Philadelphia, 2008.
2. Surawicz B, vd. Elektrokardiyogramın Standartlaştırılması ve Yorumlanması için AHA / ACCF / HRS Tavsiyeleri. Sirkülasyon . 2009;  / CIRCULATIONAHA.108.191095.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.